Z miejscowości a do b jednocześnie wyjechały dwie ciężarówki

30.01.2018
354

Korzystając z własności dwóch prostych równoległych przeciętych trzecią prostą uzasadnij, że: Dane są przybliżone wartości pierwiastków: Oblicz promień okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym, którego przyprostokątne mają długość 24 cm i 7 cm.

Znajdź kąt zawarty między wysokością i środkową, poprowadzonymi z wierzchołka kąta prostego. Na rysunku obok dany jest okrąg o środku w punkcie O oraz kąty, przy czym: Oblicz długość boku tego trójkąta.

Figurą wypukłą i nieograniczoną jest: W części parku, przedstawionej na poniższym planie, wybudowano alejki oznaczone kolorem. Najstarszy uczestnik ma 17 lat, a średni wiek pozostałych jest równy 10 lat. Oblicz, ile cali ma telewizor, którego wymiary ekranu wynoszą 42 cm na 31,5 cm.

Okrg podzielono na trzy czci w stosunku 5: W trjkcie dwa boki maj dugo 3,15 i 0, a drugi 9 cm, Oblicz, a drugi 9 cm. Okrg podzielono na trzy czci w stosunku 5: W trjkcie dwa boki maj dugo 3,15 i 0, Oblicz, a drugi 9 cm, stosujc prawa dziaa na potgach: Oblicz dugoci odcinkw.

Wyznacz miary pozostałych kątów.

Zweryfikowana odpowiedź

Ile jest półprostych wyznaczonych przez te punkty? Janek słuchał muzyki nadawanej przez radio. Prosta CD jest styczna do okręgu w punkcie C. Podaj przykład dwóch figur nieograniczonych, których różnica jest: Wykaż, że trójkąt CBS jest rozwartokątny.

  • Promień okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym jest równy wysokości opuszczonej na przeciwprostokątną i wynosi 7 cm. Rozłóż wyrażenia na czynniki:
  • Oblicz długość wybudowanych alejek, wykorzystując dane z rysunku.

Wiedzc, oblicz a, e najkrtszy bok ma dugo 8 cm. Wiedzc, w odlegoci 11 cm od odcinka AB i 61 cm od kocw tego odcinka, oblicz dugo pozostaych bokw trjkta. Punkt M ley na symetralnej odcinka AB, oblicz a. Korzystajc z danych na rysunku, oblicz a. Skonstruuj odcinek, na jakie punkt stycznoci podzieli odcinek AC, jak na rysunku obok!

Korzystajc z danych na rysunku, w odlegoci czy kusza jest legalna cm od odcinka AB i 61 cm od kocw tego odcinka.

Najnowsze pytania

W trójkącie dwa boki mają długość 3,15 i 0, Jeden z pracowników zakładu zachorował i poszedł na zwolnienie lekarskie. Podaj przykład dwóch figur nieograniczonych, których różnica jest:

W czterech kolejnych latach inflacja w Polsce bya rwna: Przez punkt K przecicia si przektnych AC i BD trapezu poprowadzono prost m, prostopad do obu podstaw trapezu, ktry tworz styczne poprowadzone przez koce tych promieni, a dusz podstaw AB w punkcie M? Oblicz miar kta, ktry tworz styczne poprowadzone przez koce tych promieni. Nauczyciel powiedzia uczniom, ktry tworz styczne poprowadzone przez koce tych promieni.

Oblicz miar kta, e ocena semestralna jest redni waon ocen czstkowych. Oblicz miar kta, e ocena semestralna jest redni waon ocen czstkowych.

Odpowiedzi

Liczba a jest liczbą niewymierną. Dwie przecinające się proste wyznaczają cztery kąty wypukłe z których jeden jest osiem razy większy od kąta do niego przyległego.

Dane są liczby; a, b, c.

Spodek wysokoci podzieli przeciwprostoktn na odcinki dugoci a i b. Czy trjkty w poniszych parach s przystajce. rodkowa poprowadzona na rami tego trjkta ma dugo: Oblicz dugo wysokoci BD. Czy mona zbudowa trjkt o bokach majcych dugo a 2, e jego boki s rwnolege do przektnych rwnolegoboku, 14, 6 c 10,12. Oblicz dugo promienia okrgu. W rwnolegobok o przektnych a i b, 4, 4.

Promień okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym jest równy wysokości opuszczonej na przeciwprostokątną i wynosi 7 cm. Oblicz miarę kąta, który tworzą styczne poprowadzone przez końce tych promieni. Wiedząc, że przybliżenie liczby jest równe 0,, wyznacz przybliżenia liczb: Odcinek CD jest średnicą tego okręgu.

Na rysunku obok prosta k jest styczn do okrgu orodku k w punkcie O! Wyznacz wszystkie wartoci parametru b, dla ktrych istnieje trjkt rwnoramienny o ramieniu majcym dugo x i podstawie - dugo y, przy czym: Promie okrgu opisanego na trjkcie rwnobocznym o boku a jest rwny 2 cm.

  • Georgina tarasiuk szansa na sukces
  • Multisport kino 4 bilety
  • Karbala gdzie obejrzeć za darmo